ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครสมุทรปราการ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน สุทธิภิมรย์ ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-382-6140 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 13.600484 y : 100.596359

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

7.33 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

มีการจัดตั้ง

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำเจ้าพระยา

ลำคลองสายหลัก

คลองโพงพาง, คลองมหาวงษ์, คลองปากน้ำ, คลองบางนางเกรง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

มีการจัดตั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,125 คน