ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน วิไลจิตต์ ตำบล บางพุทรา อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
โทรศัพท์ 036-523-007 โทรสาร 036-511-328

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 14.89127 y : 100.4027

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

7.81 ตารางกิโลเมตร จำนวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำเจ้าพระยา

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,014 คน