ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแสนสุข


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน บางแสนสาย2 ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130
โทรศัพท์ 038-193-518 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 13.2911874 y : 100.914675

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

20268.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

คลองบางโปรย

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,084 คน