ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครระยอง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 44/6 หมู่ที่ - ถนน ตากสินมหาราช ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 038620111 โทรสาร 038870091

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 12.40320 y : 101.16432

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

16.95 ตารางกิโลเมตร จำนวน 29 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำระยอง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ ระบบน้ำเสียไม่สามารถใช้งานได้
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,031 คน