ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเมืองแกลง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 68/1 หมู่ที่ - ถนน เทศบาล2 ตำบล ทางเกวียน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
โทรศัพท์ 038-675-222 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

14.50 ตารางกิโลเมตร จำนวน 13 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำประแส

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,010 คน