ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 2 หมู่ที่ - ถนน สันติภาพ ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27120
โทรศัพท์ 037-231954 โทรสาร 037-232740

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 13.689309 y : 102.50363

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

5.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน 19 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

คลองลึก

ลำคลองสายหลัก

ห้วยพรหมโหด

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,044 คน