ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครอุบลราชธานี


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 147 หมู่ที่ - ถนน ศรีณรงค์ ตำบล แจระแม อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000
โทรศัพท์ 45246060 โทรสาร 45255232

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 15.24631 y : 104.846135

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำมูล และแม่น้ำโขง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,136 คน