ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองเดชอุดม


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 345 หมู่ที่ - ถนน สถลมาร์ค ตำบล เมืองเดช อำเภอ เดชอุดม จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160
โทรศัพท์ 45361556 โทรสาร 45361169

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

8.10 ตารางกิโลเมตร จำนวน 31 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

ลำน้ำโดมใหญ่ และห้วยตลาด

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,992 คน