ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองยโสธร


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1 หมู่ที่ - ถนน ประชาสัมพันธ์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร รหัสไปรษณีย์ 35000
โทรศัพท์ 45720796 โทรสาร 45720796

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 15.798396 y : 104.149483

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

9.10 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำชี

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,096 คน