ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครอุดรธานี


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน อธิบดี ตำบล หมากแข้ง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 042-325-176 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 17.4130581 y : 102.7889323

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

47.70 ตารางกิโลเมตร จำนวน 100 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

ห้วยหมากแข้ง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,757 คน