ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านเชียง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 34 หมู่ที่ 15 ถนน - ตำบล บ้านเชียง อำเภอ หนองหาน จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41130
โทรศัพท์ 41320 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 17.401731 y : 103.231778

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,043 คน