ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสกลนคร


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1695 หมู่ที่ - ถนน สุขเกษม ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
โทรศัพท์ 044-711-203 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 17.156698 y : 104.145513

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

54.54 ตารางกิโลเมตร จำนวน 43 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

ห้วยโมง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,079 คน