ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองนครพนม


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน อภิบาลบัญชา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 17.407562 y : 104.780171

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

24.13 ตารางกิโลเมตร จำนวน 25 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำโขง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,120 คน