ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองลำพูน


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 27 หมู่ที่ - ถนน เทศบาล1 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
โทรศัพท์ 053511013 โทรสาร 0535110922

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 18.588212 y : 98.997683

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,100 คน