ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1 หมู่ที่ - ถนน ประธานิมิตร ตำบล ท่าอิฐ อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ 055411212 ต่อ 137 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 17.622978 y : 100.095302

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

13.49 ตารางกิโลเมตร จำนวน 28 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

คลองโพธิ์

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,995 คน