ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองน่าน


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 11 หมู่ที่ - ถนน มหายศ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ 54741544 โทรสาร 54741544

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

7.60 ตารางกิโลเมตร จำนวน 31 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลรับผิดชอบ

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

คลองเปรม คลองเจ้าฝ่า

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ ให้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลรับผิดชอบ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,330 คน