ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าวังผา


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ถนน น่าน-ทุ่งช้าง ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55140
โทรศัพท์ 54799324 โทรสาร 054799324 ต่อ 114

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 692908.02 y : 2114158.41

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,157 คน