ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครเชียงราย


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 59 หมู่ที่ - ถนน อุตรกิจ ตำบล เวียง อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ 053711333 โทรสาร 053711333

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 19.9090852 y : 99.8261305

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

60.85 ตารางกิโลเมตร จำนวน 64 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำกก

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,739 คน