ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลห้วยไคร้


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 395 หมู่ที่ 2 ถนน - ตำบล ห้วยไคร้ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57200
โทรศัพท์ 053763235 โทรสาร 053763235(101)

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 20.274697 y : 99.862748

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

4.02 ตารางกิโลเมตร จำนวน 6 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,130,955 คน