ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแม่สาย


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 68 หมู่ที่ 8 ถนน พหลโยธิน ตำบล เวียงพางคำ อำเภอ แม่สาย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57130
โทรศัพท์ 53731288 โทรสาร 53731288

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 20.4262899 y : 99.8840828

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

5.13 ตารางกิโลเมตร จำนวน 10 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

มีการจัดตั้ง

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำแม่สาย

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

มีการจัดตั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,786 คน