ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชุมแสง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1 หมู่ที่ - ถนน แสงเจียรนัย ตำบล ชุมแสง อำเภอ ชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60120
โทรศัพท์ 56282160 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 15.897958 y : 100.311122

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,359 คน