ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าตะโก


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ถนน นครสวรรค์-ไพศรี ตำบล ท่าตะโก อำเภอ ท่าตะโก จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60160
โทรศัพท์ (056)249-098 โทรสาร (056)248-247

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

2.66 ตารางกิโลเมตร จำนวน 7 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

คลองท่าตะโก

ลำคลองสายหลัก

คลองท่าตะโก

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,064 คน