ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองอุทัยธานี


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 147 หมู่ที่ - ถนน ศรีอุทัย ตำบล อุทัยใหม่ อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัด อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000
โทรศัพท์ 56511061 โทรสาร 56512835

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 15.376826 y : 100.043147

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

8.20 ตารางกิโลเมตร จำนวน 15 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำสะแกกรัง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,996 คน