ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสลกบาตร


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ถนน - ตำบล สลกบาตร อำเภอ ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62140
โทรศัพท์ (055)771328 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 588086 y : 1767927

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

11.70 ตารางกิโลเมตร จำนวน 14 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

มีการจัดตั้ง

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

คลองน้ำจาน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,742 คน