ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองตาก


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 901 หมู่ที่ - ถนน ตากสิน ตำบล เทศบาลเมืองตาก อำเภอ เมืองตาก จังหวัด ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ (055)518800 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

7.27 ตารางกิโลเมตร จำนวน 16 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

มีการจัดตั้ง

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปิง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

มีการจัดตั้ง
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,716 คน