ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 362 หมู่ที่ - ถนน - ตำบล ธานี อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 68000
โทรศัพท์ 55611126 โทรสาร 55612631

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 17.005592 y : 99.82674

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

3.50 ตารางกิโลเมตร จำนวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำยม

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,122 คน