ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสวรรคโลก


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 169 หมู่ที่ - ถนน หน้าเมือง ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 055642222 โทรสาร 055641821

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 17.309629 y : 99.82685

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ กำลังดำเนินการ

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำยม

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ ไม่มีระบบบำบัด
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,057 คน