ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครพิษณุโลก


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1299 หมู่ที่ - ถนน บรมไตรโลกนาถ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 5598322130 โทรสาร 55983332

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 631406.9 y : 1857312.97

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

18.26 ตารางกิโลเมตร จำนวน 64 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

มีการจัดตั้ง

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ รอการปรับปรุงโครงการรวบรวมน้ำเสียแล้วเสร็จ
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,979 คน