ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางระกำ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ถนน - ตำบล บางระกำ อำเภอ บางระกำ จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140
โทรศัพท์ 055-371260 โทรสาร 055-371240

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 16.7534298 y : 100.1155375

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

3.10 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำยม

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,832 คน