ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองพิจิตร


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 600/1 หมู่ที่ - ถนน บุษบา ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
โทรศัพท์ 56612110 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 16.443384 y : 100.34778

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

12.02 ตารางกิโลเมตร จำนวน 25 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,274,296 คน