ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองตะพานหิน


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 36 หมู่ที่ - ถนน หนุมาน ตำบล เทศบาลตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110
โทรศัพท์ (056)622751 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

5.20 ตารางกิโลเมตร จำนวน 16 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,746 คน