ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลท่าไม้


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนน - ตำบล ท่าไม้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71120
โทรศัพท์ 034-541-775 โทรสาร 034-543-027

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 1353.866 y : 9947.843

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

17.70 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

- แม่น้ำแม่กลอง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,143 คน