ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 338 หมู่ที่ - ถนน หมื่นหาญ ตำบล ท่าพี่เลี้ยง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ 035-511-021 โทรสาร 035-511-340

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 14.467622 y : 100.116802

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

9.01 ตารางกิโลเมตร จำนวน 16 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำท่าจีน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,123 คน