ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 249 หมู่ที่ - ถนน สุคนธวิท ตำบล ตลาดกระทุ่มแบน อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110
โทรศัพท์ 034-471-745 โทรสาร 034-471-745

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 13.651846 y : 100.257263

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

2.17 ตารางกิโลเมตร จำนวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำท่าจีน

ลำคลองสายหลัก

คลองภาษีเจริญ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,017 คน