ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหัวหิน


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 114 หมู่ที่ - ถนน เพชรเกษม ตำบล หนองแก อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77110
โทรศัพท์ 032-511-047 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 12.568086 y : 99.957478

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

86.36 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปราณบุรี

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,825 คน