ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1082 หมู่ที่ - ถนน ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์ 75342880 โทรสาร 75347405

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 8.434347 y : 99.960765

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

22.50 ตารางกิโลเมตร จำนวน 62 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

มีการจัดตั้ง

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

คลองท่าวัง คลองหน้าเมือง คลองป่าเหล้า คลองสวนหลวง คลองคูพาย และคลองทุ่งปรัง

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,828 คน