ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองทุ่งสง


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 103 หมู่ที่ - ถนน ชนปรีดา ตำบล ปากแพรก อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80110
โทรศัพท์ 75411342 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 8.166988 y : 99.674613

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

คลองท่าเสา และคลองท่าโลน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,045 คน