ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชุมพร


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน พิศิษฐ์พยาบาล ตำบล ท่าตะเภา อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัด ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
โทรศัพท์ 77511024 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 10.493778 y : 99.179491

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

แม่น้ำท่าตะเภา

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,752 คน