ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลจะนะ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 8 ถนน - ตำบล บ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90130
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

15.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำเทพา

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,007 คน