ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลรือเสาะ


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 361 หมู่ที่ 10 ถนน รือเสาะสนองกิจ ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150
โทรศัพท์ 78571433 โทรสาร 73571855

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 705760.29 y : 777516.59

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

3.11 ตารางกิโลเมตร จำนวน 21 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำสายบุรี

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,042 คน