ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองมหาสารคาม


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 42 หมู่ที่ - ถนน ริมคลองสมถวิล ตำบล หนองปลิง อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ 43740825 โทรสาร 48711504

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : - y : -

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

24.14 ตารางกิโลเมตร จำนวน 30 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำชี และลำห้วยคะคาง

ลำคลองสายหลัก

คลองสมถวิลราษฏร์

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,497,965 คน