ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน - ตำบล สมอแข อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 16.840886 y : 100.3441893

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,039 คน