ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครนครราชสีมา


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 635 หมู่ที่ - ถนน โพธิ์กลาง ตำบล หัวทะเล อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 044-234-600 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 14.97381 y : 102.086114

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

37.50 ตารางกิโลเมตร จำนวน 88 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

ลำตะคอง

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,105 คน