ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลเกาะเต่า


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 3 ถนน - ตำบล เกาะเต่า อำเภอ เกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84360
โทรศัพท์ 077-601892 โทรสาร 077-601891

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 10.07318 y : 99.82902

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

21.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน 3 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,093 คน