ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครเชียงใหม่


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 1 หมู่ที่ - ถนน วังสิงห์คำ ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 18.713868 y : 98.983254

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

40.20 ตารางกิโลเมตร จำนวน 94 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำปิง

ลำคลองสายหลัก

คลองเเม่บ่า

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,498,127 คน