ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

  • wwt_แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย:แผนผังระบบบำบัดน้ำเสีย
  • wwt_แผนผังแสดงแนวท่อ:แผนผังแสดงแนวท่อ
  • wwt_แผนผังแสดงที่ตั้ง:แผนผังแสดงที่ตั้ง
  • wwt_เครื่องแยกทราย:เครื่องแยกทราย
  • wwt_เครื่องสถานีสูบน้ำ:เครื่องสถานีสูบน้ำ
  • wwt_บ่อบำบัด:บ่อบำบัด
  • wwt_บ่อพักน้ำเสีย:บ่อพักน้ำเสีย
  • wwt_สถานีสูบน้ำ:สถานีสูบน้ำ
  • wwt_สถานีสูบน้ำหมุนเวียน:สถานีสูบน้ำหมุนเวียน
  • wwt_อาคารสำนักงาน:อาคารสำนักงาน

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

สถานะโครงการ

ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ 2 ซอย ถนน ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80280
โทรศัพท์ โทรสาร

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 8.473055 y : 99.950968
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 380 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2553

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง(Stabilization Pond : SP) งบประมาณ 837.62 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธ์
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2553

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด - งบประมาณ - ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ - ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ - ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 23 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 13.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 51 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ CSO 1 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานมะขามชุม
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ CSO 2 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ศรีทวี
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ CSO 3 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าร้านลาบเป็ด
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ CSO 4 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าร้านคาราโอเกะตรงข้ามร้านลาบเป็ด
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ CSO 5 ตั้งอยู่บริเวณ สะพานวัดศรีทวีด้านข้างโรงเรียนวัดศรีทวี
(6) สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ชื่อ CSO 6 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยคริสตัล(ชนิดที่ 4 มี Sluice Gate ขนาด 300 ม.ม.)
(7) สถานีสูบน้ำเสียที่ 7 ชื่อ CSO 7 ตั้งอยู่บริเวณ ทิศเหนือของสะพานราเมศว์ ทิศตะวันออก ถ.ราชดำเนิน
(8) สถานีสูบน้ำเสียที่ 8 ชื่อ CSO 8 ตั้งอยู่บริเวณ ทิศใต้ของสะพานราเมศว์ ใกล้ป้อมตำรวจ
(9) สถานีสูบน้ำเสียที่ 9 ชื่อ CSO 10 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานหน้าวัดท่าโพธิ์
(10) สถานีสูบน้ำเสียที่ 10 ชื่อ CSO 11 ตั้งอยู่บริเวณ หัวมุมวัดท่าโพธิ์ ใกล้ซ.ทักษิณา1
(11) สถานีสูบน้ำเสียที่ 11 ชื่อ CSO 12 ตั้งอยู่บริเวณ ปากซ.ไพศาลสถิตย์ หลังวัดท่าโพธิ์
(12) สถานีสูบน้ำเสียที่ 12 ชื่อ CSO 13 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าขนอน
(13) สถานีสูบน้ำเสียที่ 13 ชื่อ CSO 14 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง ด้านทิศเหนือ สะพาน
(14) สถานีสูบน้ำเสียที่ 14 ชื่อ CSO 15 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง ด้านทิศเหนือ สะพาน
(15) สถานีสูบน้ำเสียที่ 15 ชื่อ CSO 16 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง ด้านทิศเหนือ สะพาน
(16) สถานีสูบน้ำเสียที่ 16 ชื่อ CSO 17 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าวัง ทิศตะวันออกของ ถ.พัฒนาการคูขวาง ด้านทิศเหนือ สะพาน
(17) สถานีสูบน้ำเสียที่ 17 ชื่อ CSO 18 ตั้งอยู่บริเวณ คลองแดง(ชนิดที่ 4 มี Sluice Gate ขนาด 300 ม.ม.)
(18) สถานีสูบน้ำเสียที่ 18 ชื่อ CSO 19 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานแดง ด้านตลาดนัดท่าเรียน
(19) สถานีสูบน้ำเสียที่ 19 ชื่อ CSO 20 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานแดง ทางเข้าสนามฟุตซอลหัวอิฐ
(20) สถานีสูบน้ำเสียที่ 20 ชื่อ CSO 21 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานแดง ทางเข้าตลาดพืชผล
(21) สถานีสูบน้ำเสียที่ 21 ชื่อ CSO 22 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานแดง ทางออกตลาดพืชผลประตูหนึ่ง
(22) สถานีสูบน้ำเสียที่ 22 ชื่อ CSO 23 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าเรียน ทิศเหนือถ.กระโรมด้านตลาดนัดท่าเรียน
(23) สถานีสูบน้ำเสียที่ 23 ชื่อ CSO 24 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าเรียน ทิศใต้ถ.กระโรม (ตรงข้ามCSO 23)
(24) สถานีสูบน้ำเสียที่ 24 ชื่อ CSO 25 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานท่าเรียน ใกล้รางรถไฟ
(25) สถานีสูบน้ำเสียที่ 25 ชื่อ CSO 26 ตั้งอยู่บริเวณ ข้างอุทยานการเรียนรู้เทศบาลฯ(CLP)
(26) สถานีสูบน้ำเสียที่ 26 ชื่อ CSO 27 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานหน้าเมือง
(27) สถานีสูบน้ำเสียที่ 27 ชื่อ CSO 28 ตั้งอยู่บริเวณ ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด
(28) สถานีสูบน้ำเสียที่ 28 ชื่อ CSO 29 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานนครน้อย ทิศตะวันตกของถ.ศรีธรรมโศก ด้านทิศใต้สะพาน
(29) สถานีสูบน้ำเสียที่ 29 ชื่อ CSO 30 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสารีบุตรแยกริมคลอง
(30) สถานีสูบน้ำเสียที่ 30 ชื่อ CSO 31 ตั้งอยู่บริเวณ ปาก ซ.หมู่บ้านชลวิจิตร
(31) สถานีสูบน้ำเสียที่ 31 ชื่อ CSO 32 ตั้งอยู่บริเวณ ปาก ซ.สารีบุตร
(32) สถานีสูบน้ำเสียที่ 32 ชื่อ CSO 33 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้าม ซ.รามราชท้ายน้ำ
(33) สถานีสูบน้ำเสียที่ 33 ชื่อ CSO 34 ตั้งอยู่บริเวณ ปาก ซ.รามราชท้ายน้ำ
(34) สถานีสูบน้ำเสียที่ 34 ชื่อ CSO 35 ตั้งอยู่บริเวณ สามแยกซอยรามราชท้ายน้ำตัดกับถนนกรแก้ว
(35) สถานีสูบน้ำเสียที่ 35 ชื่อ CSO 36 ตั้งอยู่บริเวณ ลำเหมืองข้างวัดมุมป้อม(ชนิดที่ 4 มี Sluice Gate ขนาด 300 ม.ม.)
(36) สถานีสูบน้ำเสียที่ 36 ชื่อ CSO 37 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าป้ายบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.นครศรีฯ ติดคลองท่าเรียน
(37) สถานีสูบน้ำเสียที่ 37 ชื่อ CSO 38 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้ามถนนพระอีศวร
(38) สถานีสูบน้ำเสียที่ 38 ชื่อ CSO 39 ตั้งอยู่บริเวณ ซ.บ่อทรัพย์(ข้างร้านอาหารชาวเรือ)
(39) สถานีสูบน้ำเสียที่ 39 ชื่อ CSO 40 ตั้งอยู่บริเวณ สี่แยกไฟแดงหลังอำเภอเก่า
(40) สถานีสูบน้ำเสียที่ 40 ชื่อ CSO 41 ตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยบุญญาธรรมา(ทางเข้าสหกรณ์การเกษตร นครศรีฯ) หลังศาลากลาง
(41) สถานีสูบน้ำเสียที่ 41 ชื่อ CSO 42 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้ามถนนท่าชี
(42) สถานีสูบน้ำเสียที่ 42 ชื่อ CSO 43 ตั้งอยู่บริเวณ ซ.วิบูลย์สุข หลังวัดพระบรมหาธาตุ
(43) สถานีสูบน้ำเสียที่ 43 ชื่อ CSO 44 ตั้งอยู่บริเวณ ซ.พังพกาฬ ทางเข้าโรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข
(44) สถานีสูบน้ำเสียที่ 44 ชื่อ CSO 45 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าร้านอาหารอีสานเกินร้อย
(45) สถานีสูบน้ำเสียที่ 45 ชื่อ CSO 46 ตั้งอยู่บริเวณ ตรงข้าม CSO 45 ทิศตะวันตกของถ.ราชดำเนิน
(46) สถานีสูบน้ำเสียที่ 46 ชื่อ CSO 47 ตั้งอยู่บริเวณ โค้งโรงเรียนภาษา
(47) สถานีสูบน้ำเสียที่ 47 ชื่อ CSO 48 ตั้งอยู่บริเวณ ลำเหมืองศรีธรรมโศก 1 (ชนิดที่ 4 มี Sluice Gate ขนาด 300 ม.ม.)
(48) สถานีสูบน้ำเสียที่ 48 ชื่อ CSO 49 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานคลองป่าเหล้า ด้านตะวันออกถนน ทิศเหนือสะพาน
(49) สถานีสูบน้ำเสียที่ 49 ชื่อ CSO 50 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานคลองป่าเหล้า ด้านตะวันตกถนน ทิศเหนือสะพาน
(50) สถานีสูบน้ำเสียที่ 50 ชื่อ CSO 51 ตั้งอยู่บริเวณ อสะพานคลองป่าเหล้า ด้านตะวันออกถนน ทิศใต้สะพาน
(51) สถานีสูบน้ำเสียที่ 51 ชื่อ CSO 52 ตั้งอยู่บริเวณ คอสะพานคลองป่าเหล้า ด้านตะวันตกถนน ทิศใต้สะพาน

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ แบบบ่อผึ่ง ขนาดความจุ 286000 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 33700 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ คลองวัดหญ้า

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,723 คน