สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา

 • wwt_บ่อบำบัด:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัด1:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัด2:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_บ่อบำบัด3:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_ตู้ควบคุม:บริเวณบ่อบำบัด
 • wwt_แผนภาพบ่อบำบัดมุมสูง:บริเวณบ่อบำบัด ทน.นครราชสีมา
 • wwt156_ป้ายบริเวณทางเข้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครราชสีมา:ป้ายบริเวณทางเข้าสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครราชสีมา
 • wwt156_อาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย:อาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 • wwt156_CSOที่1 หน้าชุมชนมหาชัย (1):CSOที่1 หน้าชุมชนมหาชัย (1)
 • wwt156_CSOที่1 หน้าชุมชนมหาชัย (2):CSOที่1 หน้าชุมชนมหาชัย (2)
 • wwt156_CSOที่2 ถนนสุรนารายณ์ (1):CSOที่2 ถนนสุรนารายณ์ (1)
 • wwt156_CSOที่2 ถนนสุรนารายณ์ (2):CSOที่2 ถนนสุรนารายณ์ (2)
 • wwt156_CSOที่3 ถนนมิตภาพ (1) :CSOที่3 ถนนมิตภาพ (1)
 • wwt156_CSOที่3 ถนนมิตภาพ (2):CSOที่3 ถนนมิตภาพ (2)
 • wwt156_สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ตรงข้ามอนุสรณ์สถาน (1):สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ตรงข้ามอนุสรณ์สถาน (1)
 • wwt156_สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ตรงข้ามอนุสรณ์สถาน (2):สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ตรงข้ามอนุสรณ์สถาน (2)
 • wwt156_สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 :สถานีสูบน้ำเสียที่ 2
 • wwt156_สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 :สถานีสูบน้ำเสียที่ 3
 • wwt156_สถานีสูบน้ำหน้าโรงพยาบาลจิตเวช:สถานีสูบน้ำหน้าโรงพยาบาลจิตเวช
 • wwt156_สถานีสูบน้ำท้าวสุระ:สถานีสูบน้ำท้าวสุระ
 • wwt156_21แผนผังแสดงแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย:แผนผังแสดงแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย
 • wwt156_โรงสูบ 3 หัวทะเล:โรงสูบ 3 หัวทะเล
 • wwt156_โรงสูบท้าวสุระ:โรงสูบท้าวสุระ
 • wwt156_สถานีตั้งข้างอนุสรณ์สถาน:สถานีตั้งข้างอนุสรณ์สถาน
 • wwt156_สถานีสูบน้ำโรงฆ่าสัตว์ ที่ตั้ง ถนนสุระนารายณ์ติดสถานีดับเพลิง:สถานีสูบน้ำโรงฆ่าสัตว์ ที่ตั้ง ถนนสุระนารายณ์ติดสถานีดับเพลิง
 • wwt156_สถานีสูบหน้า รพ.จิตเวช:สถานีสูบหน้า รพ.จิตเวช
 • wwt156_โรงสูบ 3 หัวทะเล:โรงสูบ 3 หัวทะเล
 • wwt156_โรงสูบท้าวสุระ:โรงสูบท้าวสุระ
 • wwt156_สถานีตั้งข้างอนุสรณ์สถาน:สถานีตั้งข้างอนุสรณ์สถาน
 • wwt156_สถานีสูบน้ำโรงฆ่าสัตว์ ที่ตั้ง ถนนสุระนารายณ์ติดสถานีดับเพลิง:สถานีสูบน้ำโรงฆ่าสัตว์ ที่ตั้ง ถนนสุระนารายณ์ติดสถานีดับเพลิง
 • wwt156_สถานีสูบหน้า รพ.จิตเวช:สถานีสูบหน้า รพ.จิตเวช

*ข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2559

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย

สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา

สถานะโครงการ

-

ที่ตั้ง

เลขที่ - หมู่ที่ - ซอย - ถนน - ตำบล หัวทะเล
อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ 044-234600 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่

x : 14.9641606 y : 102.12496
สถานที่ของระบบบำบัดน้ำเสียมีพื้นที่ทั้งหมด 308 ไร่ - งาน - ตารางวา
หน่วยงานเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครนครราชสีมา
เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552

งบประมาณโครงการและการก่อสร้าง

ระบบบำบัด

ระยะที่ 1 ชนิดระบบบำบัด ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร งบประมาณ 88 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2529

ระยะที่ 2 ชนิดระบบบำบัด บ่อปรับเสถียร งบประมาณ 1379 ล้านบาท
แหล่งงบประมาณ งบประมาณแผ่นดิน ก่อสร้างโดย บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552

ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

ระยะที่ 1 งบประมาณ 580 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย -
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. ถึง พ.ศ.

ระยะที่ 2 งบประมาณ 800 ล้านบาท แหล่งงบประมาณ -
ก่อสร้างโดย บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ระยะเวลาการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2552

ข้อมูลระบบรวบรวมน้ำเสีย

พื้นที่ขอบเขตการปกครอง (อปท.) 38 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่บริการของระบบบำบัดน้ำเสียครอบคลุมพื้นที่ 37.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 92.44 ของพื้นที่ทั้งหมด

จำนวนบ่อดักน้ำเสีย CSO ทั้งหมด 10 บ่อ
(1) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 1 ชื่อ อาคาร CSO และสถานีสูบ CP1 ตั้งอยู่บริเวณ สถานีสูบ CP1

(2) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 2 ชื่อ อาคาร CSO และสถานีสูบ CP2 ตั้งอยู่บริเวณ สถานีสูบ CP2

(3) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 3 ชื่อ อาคาร CSO และสถานีสูบ CP3 ตั้งอยู่บริเวณ สถานีสูบ CP3

(4) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 4 ชื่อ CSO1 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเลี่ยงเมือง

(5) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 5 ชื่อ CSO2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุรนารายณ์

(6) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 6 ชื่อ CSO3 ตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยโรงน้ำแข็ง ถนนมิตรภาพ

(7) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 7 ชื่อ CSO4 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าร้านจิงเซ้ง ถนนมตรภาพ

(8) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 8 ชื่อ CSO5 ตั้งอยู่บริเวณ ปากซอยสำโรงจันทร์

(9) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 9 ชื่อ CSO6 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าปั๊มแก๊ส ถนนมิตรภาพ

(10) บ่อดักน้ำเสีย CSO ที่ 10 ชื่อ CSO7 ตั้งอยู่บริเวณ หน้าสถานีสูบแห่งที่ 1

จำนวนสถานีสูบน้ำเสียมีจำนวน 7 แห่ง
(1) สถานีสูบน้ำเสียที่ 1 ชื่อ สถานีสูบ CP1 ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร CSO
(2) สถานีสูบน้ำเสียที่ 2 ชื่อ สถานีสูบ CP2 ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร CSO
(3) สถานีสูบน้ำเสียที่ 3 ชื่อ สถานีสูบ CP3 ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร CSO
(4) สถานีสูบน้ำเสียที่ 4 ชื่อ สถานีสูบ CP4 ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร CSO
(5) สถานีสูบน้ำเสียที่ 5 ชื่อ สถานีสูบ CP5 ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร CSO
(6) สถานีสูบน้ำเสียที่ 6 ชื่อ โรงสูบน้ำเสียที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณ ถนนพลแสน
(7) สถานีสูบน้ำเสียที่ 7 ชื่อ โรงสูบน้ำเสียที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณ บ่อบำบัดน้ำเสียบึงทะเล

ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียปัจจุบัน

ระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond : SP)

ระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วยบ่อบำบัดน้ำเสียดังนี้
(1) ชื่อ บ่อ1/1 ขนาดความจุ 142128 ลบ.ม.
(2) ชื่อ บ่อ1/2 ขนาดความจุ 193880 ลบ.ม.
(3) ชื่อ บ่อ1/3 ขนาดความจุ 263088 ลบ.ม.
(4) ชื่อ บ่อ2/1 ขนาดความจุ 178176 ลบ.ม.
(5) ชื่อ บ่อ2/2 ขนาดความจุ 171332 ลบ.ม.
(6) ชื่อ บ่อ2/3 ขนาดความจุ 171332 ลบ.ม.
(7) ชื่อ บ่อ3/1 ขนาดความจุ 150040 ลบ.ม.
(8) ชื่อ บ่อ3/2 ขนาดความจุ 159900 ลบ.ม.
(9) ชื่อ บ่อ3/3 ขนาดความจุ 150544 ลบ.ม.

ปริมาณน้ำเสียตามการออกแบบ 70000 ลบ.ม./วัน

การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว

ทิ้งลงสู่แหล่งรองรับน้ำระบุ แม่น้ำลำตะคอง

การประเมิน
-

ผลการประเมินระบบบำบัดน้ำเสียพบว่าได้ผลการประเมินทุกด้านในระดับ -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

ปัญหา

ปัญหา : -
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข : -

แหล่งที่มา: รายงานการติดตามและประเมินระบบรวบรวมและและบําบัดน้ําเสียชุมชนและระบบกําจัดขยะมูลฝอย ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ปี -

การตรวจวัดคุณภาพแหล่งบำบัดน้ำเสีย (ตรวจวัดโดยองค์การจัดการน้ำเสีย)

ไม่พบข้อมูล
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,269,831 คน