ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองตาคลี


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ 7 ถนน ประธาตาคลี ตำบล ตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัด นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60140
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 635249 y : 1692515

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

16.00 ตารางกิโลเมตร จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ มอบหมายให้กองสาธารณะสุขรับผิดชอบ

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,650 คน