ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองบางมูลนาก


ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน - ตำบล เนินมะกอก อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66120
โทรศัพท์ 56633704 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของสำนักงาน

x : 16.026717 y : 100.378422

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ตารางกิโลเมตร จำนวน - หมู่บ้าน/ชุมชน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -

แม่น้ำสายหลัก

แม่น้ำน่าน

ลำคลองสายหลัก

-

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ไม่มีการจัดตั้ง เพราะ -
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,082,671 คน